Boka kostnadsfri genomgång av arbetsplatsen!
Ring Magnus 0278-17325

7 tips för bättre arbetsställning!

 

Boka ett förutsättningslöst möte med oss. Ring eller maila oss så går vi igenom hur vi kan förbättra eller förändra!

Metodiken för att finna ut vilka förbättringsåtgärder som bör prioriteras i den fysiska arbetsmiljön börjar ofta med en inledande genomgång av en eller flera medarbetares arbetsplatser. När ni anlitar oss som leverantör utgör det ofta starten i våra strävanden att förbättra våra kunders arbetsplatser.

När detta sker som en start för en behovsanalys – där man är överens om att anlita oss som leverantör inför inköp av ergonomiprodukter, arbetsstolar, belysning- eller akustikprodukter – så är dessa översiktliga arbetsplatsgenomgångar en tjänst med stort mervärde.

Förutom att åtgärda arbetsplatser, där problem uppstått eller riskerar uppstå, kan vi även bistå med råd och lösningar för att optimera arbetsplatserna i syfte att öka produktivitet, trivsel och förbättra hälsoförutsättningarna. Med tanke på den tid vi befinner oss på våra arbetsplatser finns mycket att vinna även på små justeringar och förbättringar.

Tel: 0278 – 173 25
info@inredningdesign.nu