Hållbar utveckling för oss innebär kontorsmöbler som bidrar till ett uthålligt yrkesliv för medarbetarna som använder dem. Möblerna ska fungera och vara representativa under lång tid, dvs. ha en lång brukstid och ge så liten negativ miljöpåverkan som möjligt – genom hela cykeln från tillverkning till återanvändning/återvinning. De ska också vara framställda på ett miljövänligt sätt. På så sätt bidrar vi till att skapa förutsättningar och möjligheter för kommande generationers hållbara utveckling.

10-års garanti
Som ett bevis på hållbara produkter kan vi garantera en lång användartid här finns bland annat Malmstolen, RH-stolen, HÅG.