Hos oss kan du alltid välja om du vill betala hela inköpet vid ett tillfälle eller så kan ni hyra dom av oss istället.

Både små och stora företag kan hyra möbler, genom att hyra så får du kontroll över dina likvida medel och låser inte kapital i onödan. Fördelarna är många då du hyr dina möbler istället för att investera med egna medel, eller genom lånefinansiering. Du slipper dessutom tidskrävande administration för avskrivningar och inventarieförteckningar.

En stor fördel är flexibilitet i att du kan byta möbler, minska eller öka mängden inredning om dina behov ändras. Bestäm över hur lång tid du vill hyra dina möbler och när hyresavtalet är slut kan du antingen förnya avtalet med nya eller befintliga möbler, alternativt välja att köpa loss inredningen.

Vi hjälper till att utforma ett förslag på inredning till kontoret tillsammans med er, och ger er ett förslag på just de som skapar en trevlig arbetsmiljö för de anställda och för att skapa den image som företaget vill ha utåt sett mot sina kunder och samarbertspatrners.

 

Vi får fler och fler förfrågningar kring att hyra möblerna. Det finns många fördelar med det :

  • Med hyra behåller ni låneutrymmet i banken och belastar varken soliditet eller likviditet. Kassan eller bankkrediterna kan istället användas till affärsdrivande aktiviteter som ger högre avkastning.
  • Hyresavgiften är i sin helhet avdragsgill och förenklar därmed budget, redovisning och investeringsprocessen.
  • Avtalstiden kan skräddarsys så att den inredning som behövs kan anskaffas till en kostnad som bäst passar budgeten. Vanliga hyrestider är 36–60 månader.
  • Under hyreskontraktstiden kan man enkelt uppgradera och komplettera inredningen.

Prata med oss så ser vi tillsammans vad som passar er!